i n f o

Nadobnica alpejska (Rosalia alpina) - owad z rzędu chrząszczy.

Długość do 38 mm (ciało), czułki są 1,5 do dwóch razy dłuższe u samców, niewiele dłuższe od ciała u samic. Ciało owada czarne, pokryte niebieskoszarymi włoskami. Pokrywy błękitne z sześcioma plamami, które w zależności od osobnika mogą być bardzo różnych kształtów zwykle środkowe połączone, tworzą przepaskę. Larwy tego chrząszcza rozwijają się w bukach.

W Polsce występuje głównie w górach - najliczniej w Bieszczadach, Beskidzie Niskim, Pieninach, Górach Świętokrzyskich i na Roztoczu. W różnych miejscach spotyka się pojedyncze chrząszcze, w czasie rójki zaś - po kilkadziesiąt. W dzisiejszych czasach nadobnica jest już niezwykłą rzadkością. Nie jest tutaj problemem to że jest to cenny okaz dla kolekcjonerów. Głównym zagrożeniem tego gatunku jest niszczenie ich naturalnego środowiska jakim są stare lasy bukowe. Zakłady wytwarzające węgiel drzewny w Bieszczadach wyrabiają go z pni bukowych, w których rozwijają się larwy tego chrząszcza.

W Polsce jest to gatunek objęty ścisłą ochroną gatunkową, znajduje się na czerwonej liście gatunków zagrożonych wyginięciem.

źródło: wikipedia.plz d j ę c i a